Życie i zdrowie to najważniejsze wartości, na których ochronie szczególnie nam zależy. To dlatego ubezpieczenie na życie staje się coraz popularniejsze. Wiele osób zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że na co dzień mogą spotkać nas nieprzewidziane i niechciane zdarzenia, na które mamy mniejszy bądź większy wpływ, a niekiedy dzieją się one całkowicie niezależnie od nas. Jednak zakup polisy, która jak najlepiej chronić ma nas i naszych bliskich, wcale nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza, że na rynku ubezpieczeniowych jest cała masa produktów i ofert, znacznie się od siebie różniących. Podpowiadamy więc, na co zwrócić szczególną uwagę.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt dedykowany szerokiej grupie odbiorców. Jest wsparciem finansowym dla bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdarzeń objętych umową. Wyróżnić możemy kilka rodzajów tego typu polis – na życie, zdrowie, indywidualną, grupową, terminową lub bezterminową. Ubezpieczony wpłaca co miesiąc ustaloną kwotę, a w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia, wchodzącego w zakres zawartej umowy, ubezpieczyciel wypłaca ustaloną wartość świadczenia osobom, które zostały do tego uprawnione w momencie zawierania umowy ubezpieczeniowej. Takie ubezpieczenie w Rzeszowie można kupić tu- https://meritumubezpieczenia.eu/

W przypadku polisy na życie ubezpieczyciel ma duże pole manewru, odnośnie poszczególnych elementów, z których składa się dana oferta. Może miedzy innymi zadecydować, na jaką sumę chce się ubezpieczyć, jaki będzie zakres ubezpieczenia, na jaki okres zostanie zawarta umowa oraz jakie osoby otrzymają świadczenie po śmierci ubezpieczonego.

Polisa na życie – na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Wymienione powyżej elementy mają rzeczywisty wpływ na wygląd całej polisy, w tym również na wysokość składek. Jeśli za coś płacimy to chcemy, by produkt był zgodny z naszymi oczekiwaniami i odpowiadał na nasze potrzeby. Na co więc zwrócić uwagę wybierając indywidualne ubezpieczenie na życie tak, byśmy mieli pewność, że w razie konieczności otrzymamy realne wsparcie?

Zakres obowiązywania ochrony

Jest to jedna z najważniejszych kwestii, należy więc bardzo dokładnie się jej przyjrzeć. Jest to nic innego, jak lista zdarzeń, za które ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić świadczenie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Jeśli jakiekolwiek rzeczy są tu niezrozumiałe, warto omówić je z doradcą ubezpieczeniowym, by nie spotkało nas żadne rozczarowanie, gdy z powodu naszej niewiedzy nie otrzymamy pieniędzy, na które liczyliśmy.

Wyłączenia odpowiedzialności

Kwestia ta jest nieco powiązana z tym, o czym mówiliśmy powyżej. Jest bowiem kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam wypłaty odszkodowania. Dotyczy to między innymi takich sytuacji, gdy postępujemy niezgodnie z prawem, świadomie działamy na swoją szkodę lub celowo doprowadzamy do zdarzenia, w celu wyłudzenia świadczenia.

Okres karencji

Karencja jest to okres czasu, następujący pomiędzy datą zawarcia umowy a datą kończącą okres karencji ustalony w umowie, w którym – gdy zaistnieje zdarzenie objęte polisą – ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Jest to pewne zabezpieczenie firmy ubezpieczeniowej przed chęcią zawarcia umowy w chwili, gdy ubezpieczony ma pewność, że do danego zdarzenia dojdzie – na przykład gdy otrzyma wyniki badań, wskazujące na daną chorobę. Czas ten zwykle wynosi 3-6 miesięcy.

Limit świadczeń

Zdarzają się też sytuacje, w których ubezpieczyciel określa w umowie limit świadczeń, a więc ilość wystąpienia danego zdarzenia w ciągu jednego roku polisowego, za które zobowiązuje się wypłacić świadczenie. Dotyczy to przede wszystkim polis z rozszerzoną ochroną zdrowotną – gdy ubezpieczony zbyt często korzysta z hospitalizacji, po wykorzystaniu określonego umową limitu, może nie otrzymać kolejnego odszkodowania.

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń, stąd też nie powinno być wątpliwości dotyczących słuszności jego wykupienia. Jeśli chcemy mieć pewność, że polisa będzie odpowiednio spersonalizowana pod nasze potrzeby, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego agenta ubezpieczeniowego – doskonale zna on dostępne na rynku produkty, a poznając oczekiwania klienta, będzie mógł on dobrać taką ofertę, która przyniesie najwięcej korzyści ubezpieczonemu i jego bliskim.  

Poprzedni artykuł25-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu tymczasowego
Następny artykułIle trwa wdrażanie ISO 9001?