Podczas dzisiejszego briefingu prasowego marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zadeklarował, że Samorząd Województwa zwiększy dotychczas deklarowaną sumę wsparcia finansowego na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.

Zadeklarowana kilka lat temu kwota 8 mln zł zostanie na pewno zwiększona. Ta inwestycja jest ważna z punktu widzenia Rzeszowa i całego regionu. Nie ma takiej infrastruktury, która odpowiadałaby warunkom organizacji zawodów lekkoatletycznych na poziomie krajowym czy międzynarodowym. To jest taka biała wstydliwa plama – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Jak powiedział marszałek Ortyl kwota 8 mln zł została wpisana do przyszłorocznego budżetu, nad którego kształtem trwają właśnie prace, co również sprawia, że trudno o podanie teraz precyzyjnej sumy wsparcia na PCLA, która zgodnie z przepisami musi być wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

Taką deklarację będziemy mogli podać w momencie zakończenia prac nad budżetem – mówi marszałek Ortyl.

Jak powiedział marszałek Ortyl kwota 8 mln zł została wpisana do przyszłorocznego budżetu, nad którego kształtem trwają właśnie prace, co również sprawia, że trudno o podanie teraz precyzyjnej sumy wsparcia na PCLA, która zgodnie z przepisami musi być wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).

O wsparciu inwestycji i rozmowach z kibicami Resovii mówił z kolei wicemarszałek Piotr Pilch:

Tak jak zapewniałem kibiców Resovii, nie skończy się na tych 8 milionach. Trwają jeszcze prace nad budżetem i będą te środki dołożone – zapewnił wicemarszałek Piotr Pilch.

Jak widać presja kibiców Resovii przyniosła oczekiwany skutek:

W briefingu wzięli także udział radni województwa Karol Ożóg oraz Jerzy Cypryś.

Tydzień temu na stronie Sejmiku Województwa Podkarpackiego pojawiła się informacja w sprawie pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów na realizację zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie
przy ul. Wyspiańskiego 22”, w której powiadomiono, że Samorząd Województwa nie posiada wiedzy na temat wzrostu wartości kosztorysowej zadania z 32 ml zł do 120 mln zł, jego zakresu rzeczowo-finansowego, terminu realizacji poszczególnych etapów inwestycji oraz ewentualnego zapotrzebowania środków z budżetu Województwa na poszczególne lata realizacji zadania.

W czwartek do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły kolejne, obszerne informacje kosztorysowe oraz dotyczące planowanego zakresu prac. Padły również ze strony inwestora czyli Samorządu Miasta Rzeszowa, konkretne propozycje w sprawie współfinansowania inwestycji (m.in. rozłożenia przekazania środków na kolejne lata). Departament Edukacji Nauki i Sportu analizuje otrzymane dane, stąd też w tym momencie jest zbyt wcześnie, aby podać dokładną kwotę o jaką Samorząd Województwa zwiększy dofinansowanie budowy PCLA.

Z informacji przesłanych przez Prezydenta Rzeszowa wynika, że nie ma jednak żadnych przeszkód, aby uruchomić procedurę przetargową i rozpocząć budowę tej jakże potrzebnej dla środowiska sportowego w całym województwie inwestycji.

1 czerwca w Rzeszowie obecny był wicepremier Gliński, który zapewniał o o dofinansowaniu PCLA ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.