Kandydat na Prezydenta Rzeszowa- Marcin Warchoł przedstawił program dla Osiedla Biała, w ramach programu „Moje Osiedle”. Wiceminister sprawiedliwości wziął również udział w akcji sadzenia drzew w rejonie Osiedla Budziwój.

Główne założenia programu Marcina Warchoła dla Osiedla Budziwój to:

1. Budowa kładki na Rzece Strug wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ulicą Doliny Strugu.
2. Przebudowa ulic – Makuszyńskiego, Miłosza, Gościnnej.
3. Budowa przedszkola i żłobka.
4. Budowa boiska typu „ORLIK”.
5. Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Alei Władysława Sikorskiego.

– Od lat toczy się dyskusja nad przebudową ulic Makuszyńskiego, Miłosza czy Gościnnej – wymagają one w szczególności poszerzenia, w niektórych miejscach problem mają nawet by się wyminąć dwa auta. Choć – co warto zaznaczyć, ulica Makuszyńskiego czy Gościnna, są na terenie Drabinianki, dla mieszkańców Osiedla Biała to strategiczne ulice pozwalające na dojazd do centrum Rzeszowa – podkreślił Marcin Warchoł. – Na terenie Osiedla jest małe przedszkole (w istniejącej szkole), żłobka natomiast nie ma w ogóle – to dwie kolejne inwestycje, które są absolutnie konieczne i jestem już w trakcie rozmów z mieszkańcami o potencjalnej ich lokalizacji – dodał kandydat.

Kandydat podkreślił także, że osiedle musi zyskać inwestycję w postaci boiska typu „Orlik”, ponieważ obecnie istniejące na terenie osiedla boisko jest w dramatycznym stanie. Zapowiedział także budowę ekranów dźwiękochłonnych w rejonie ulicy Sikorskiego, która jest od kilku lat przedmiotem wniosków mieszkańców.

Również dziś Marcin Warchoł wraz z rodziną, wziął udział w akcji sadzenia drzew, pn. „Łączą nas drzewa”. Jak podkreślał kandydat, wyjątkowo ważne jest – zwłaszcza w trosce o przyszłe pokolenia – prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

– Jak ważne są takie miejsca pokazała trwająca epidemia. Gdy duża część kraju była objęta ograniczeniami, to właśnie w lasach i miejscach kontaktu z naturą, można było spotkać całe rodziny spędzające razem czas – podkreśla Marcin Warchoł. – Jeżeli mieszkańcy mi zaufają, z pewnością rozwinę ścieżki rowerowe w Rzeszowie – również te, które pozwolą swobodnie dojechać na tego typu tereny zielone – jak właśnie w okolice Osiedla Budziwój – mówi kandydat.