Foto źr. Diecezja Rzeszowska

Uroczystości związane z erygowaniem diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa odbyły się 1 maja 2022 r. w kościele św. Józefa na osiedlu Staromieście w Rzeszowie. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, w koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny i ponad trzydziestu księży.

„Sanktuarium jest najlepszym miejscem formacji sumień, tak, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi” – powiedział bp Jan Wątroba podczas Mszy św. w nowo utworzonym Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie.

Po krótkim powitaniu przez proboszcza parafii św. Józefa ks. Waldemara Doparta, bp Jan Wątroba poświęcił figurę św. Józefa, znajdującą się w głównym ołtarzu kościoła. Rzeźba została wykonana z drewna lipowego przez Janusza Wątor, absolwenta Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Następnie, ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, odczytał dekret erygowania sanktuarium. Jeden z akapitów dekretu brzmiał następująco:

„Niech wierni przybywający do tego sanktuarium wypraszają przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla naszej diecezji i całego Kościoła. Nade wszystko jednak Sanktuarium św. Józefa niech stanie się miejscem modlitwy i duszpasterstwa mężczyzn, zwłaszcza mężów i ojców rodzin. Miejsce to niech stanie się także diecezjalnym centrum apostolstwa dla wiernych, którzy wykorzystując talent przedsiębiorczości, przez swoją działalność gospodarczą, realizują Boże wezwanie czynienia sobie ziemi poddanej i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego oraz wzrostu dobrobytu w naszym regionie i ojczyźnie”.

Bp Jan Wątroba wygłosił homilię, w której nawiązał do słów św. Piotra z Dziejów Apostolskich, mówiących o potrzebie kształtowania sumień w oparciu o odpowiednie wzorce.

– „Sumienie jest najważniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa sam z Bogiem. Sumienie – sanktuarium. Aby duchowe sanktuarium, które jest w każdym z nas, mogło poprawnie funkcjonować, potrzebuje odpowiednich miejsc i warunków do formacji. Potrzebujemy przewodników i wzorów do naśladowania. I tak, od niepamiętnych czasów, ludzie wierzący tworzą, budują, upiększają kolejne sanktuaria i pielgrzymują do nich w przekonaniu, że stanowią one przestrzeń świętą, w której w sposób szczególny spotykamy Boga, a Bóg udziela nam swojej łaski” – mówił hierarcha.

Biskup podkreślił również, że sanktuarium to miejsce głoszenia słowa Bożego, pojednania człowieka z Bogiem oraz miejsce Eucharystii i formacji sumień.

– „Dla chrześcijan sanktuarium to miejsce ewangelizacji, czyli głoszenia słowa Bożego. Do sanktuarium przychodzimy, aby słuchać słowa Bożego i odpowiadać na to słowo. Tak jest w licznych sanktuarium na polskiej ziemi i na całym świecie. Dalej sanktuarium to miejsce pojednania człowieka z Bogiem. (…) To miejsce Eucharystii, dziękczynienia i ofiary, miejsce zawierzenia Bogu. (…) Sanktuarium jest najlepszym miejscem formacji sumień, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi. Te słowa są ponadczasową zasadą, aktualną w każdym czasie, także dzisiaj” – powiedział kaznodzieja.