co to jest cmr miedzynarodowy list przewozowy

Świat wydaje się być coraz mniejszy poprzez sieć realizowanych działań handlowych, transportowych i logistycznych. Codziennie pomiędzy wszelkimi krajami dochodzi do wielu kontaktów handlowych oraz transakcji. Nie bez powodu uformowała się Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów, regulująca najważniejsze kwestie z nim związane. I choć jej początki to Genewa i rok 1955, to na dzień dzisiejszy przystąpiły do niej niemal wszystkie kraje Europy. Na podstawie konwencji zaistniał międzynarodowy list przewozowy CMR. Czym on dokładnie jest, czego dotyczy, jakie są zasady jego wystawiania- o tym w niniejszym artykule.

Czym jest CMR?

Międzynarodowy list przewozowy CMR to jeden z podstawowych i najważniejszych dokumentów, na podstawie którego odbywa się transport danego ładunku pomiędzy poszczególnymi krajami. CMR stanowi niejako formę potwierdzenia zawarcia umowy na przewóz ładunku. Sam skrót CMR odnosi się zarówno do konwencji, gdyż w języku francuskim brzmi „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”, natomiast na język polski tłumaczone jest jako „Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów” a także do powstałego na jej podstawie międzynarodowego listu przewozowego. Konwencja podpisana została 19 maja 1956 roku w Genewie, zaś Polska przystąpiła do niej 6 lat później- 13 czerwca 1962 roku. Obecnie do konwencji należą prawie wszystkie państwa Europy. Konwencja ma zastosowanie w przypadku przewozów międzynarodowych i wówczas, gdy jest to zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami takimi jak samochód, pojazd czołowy, przyczepa czy naczepa. Konwencja niema natomiast zastosowania wówczas, gdy następuje przewóz przesyłek pocztowych, rzeczy przesiedlenia a także zwłok.

Czy międzynarodowy list przewozowy CMR jest obowiązkowy?

Konwencja nie stanowi absolutnego obowiązku wystawiania i posiadania listu przewozowego, a więc nie jest on koniecznością stron transakcji. Zgodnie z zapisami konwencji, międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem potwierdzającym dany przewóz, natomiast nie wpływa on w żaden sposób na ważność umowy transportu. Jeśli więc nie zostanie on wystawiony, przygotowany zostanie w sposób nieprawidłowy bądź też nastąpi jego utrata, strony nie poniosą z tego tytułu konsekwencji. Niemniej list przewozowy warto posiadać, bowiem sprzyja on sprawnemu i prawidłowemu przewozowi. Po pierwsze jest to informacja o prawidłowej realizacji umowy, po drugie stanowi pewien instruktaż dotyczący właściwej realizacji przewozu, jak chociażby wskazując adres załadunku i rozładunku, parametry przewożonego towaru oraz inne, istotne informacje i uwagi. Dodatkowo list uprawnia nadawcę do zgłoszenia ewentualnych roszczeń, przy czym należy pamiętać, iż przywilej ten przestaje obowiązywać w momencie przekazania drugiego egzemplarza listu osobie odbierającej ładunek.

co to jest cmr miedzynarodowy list przewozowy

Kto wystawia dokument CMR?

Konwencja nie określa kto powinien być odpowiedzialny za wystawienie międzynarodowego listu przewozowego. Swoje stanowisko zabiera jedynie w kwestii ilości jego egzemplarzy stanowiąc, iż  musi być on wystawiony w trzech oryginalnych egzemplarzach, które podpisuje nadawca oraz przewoźnik. Jeśli natomiast inne przepisy kraju, w którym dokument został wystawiony na to zezwalają, podpisy mogą być wydrukowane bądź zastąpione stemplami nadawcy i przewoźnika. Pierwszy egzemplarz należy do nadawcy, drugi dołączany jest do przesyłki, natomiast trzeci pozostaje w rękach przewoźnika. Jeśli natomiast ładunek ma być przewożony kilkoma pojazdami, wówczas powinno być wystawionych tyle listów przewozowych, ile pojazdów będzie realizowało ten transport.

Co powinien zawierać dokument CMR?

W konwencji nie zawarto wzoru listu przewozowego a jedynie określono minimalny zakres informacji, które powinny się w nim znaleźć.

 • Są to między innymi:
 • data i miejsce wystawienia;
 • dane nadawcy;
 • dane przewoźnika;
 • dane odbiorcy;
 • datę i miejsce przyjęcia towaru do przewozu;
 • określenie rodzaju towaru i sposobu opakowania oraz stosowne określenie towarów niebezpiecznych;
 • ilość towaru i jego cechy;
 • koszty związane z przewozem ponoszone od momentu zawarcia umowy do chwili dostawy;
 • instruktaż załatwiania formalności celnych;
 • oświadczenie iż przewóz podlega przepisom konwencji, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę

„Przezorny zawsze ubezpieczony” głosi mądre przysłowie. Warto się do niego odnieść w przypadku realizacji międzynarodowego transportu towarów i przygotować list przewozowy CMR. Nie jest dokumentem obowiązkowym, natomiast jego posiadanie znacznie ułatwia realizowanie umowy dotyczącej przewozu, gdyż stanowi nośnik najważniejszych informacji na jego temat.

źródło: https://rozliczkierowce.pl/ekspert-radzi/miedzynarodowy-list-przewozowy-cmr

Poprzedni artykułNowa płyta rzeszowskiego rapera Pluto – wywiad
Następny artykułJak zrobić instrument muzyczny z surowców wtórnych?