Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przywraca dla Czytelników wolny dostęp do zbiorów przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Od 14 czerwca 2021 r. WiMBP w Rzeszowie udostępnia dla Czytelników wypożyczalnie, na niżej wymienionych zasadach:

  • Przywrócony zostaje wolny dostęp do półek ze zbiorami.
  • Czytelników obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego – 1,5 metra.
  • Czytelnie i pozostałe przestrzenie w bibliotekach są nadal zamknięte dla użytkowników, z wyjątkiem Czytelni Głównej oraz czytelni w Wypożyczalni Muzycznej.
  • Obowiązuje limit liczby Czytelników przebywających w przestrzeniach bibliotek w tym samym czasie. Informacja o limicie osób umieszczona jest przed wejściem do danej biblioteki.
  • Zwracane zbiory poddawane są  trzydniowej kwarantannie.
  • Bibliotekarze na prośbę czytelnika mogą udostępnić pojedyncze stanowisko do korzystania z zasobów własnych WiMBP w Rzeszowie, takich jak elektroniczne katalogi, bibliografie, kartoteki, zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej oraz z systemu Legalis Premium.
  • Bez wolnego dostępu do półek pozostaje Filia nr 15 WiMBP  w Rzeszowie, która mieści się w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ul. Lwowskiej 60.
  • Przed przyjściem do placówek WiMBP w Rzeszowie bibliotekarze zachęcają Czytelników do wcześniejszego skorzystania z katalogu online za pomocą katalogu internetowego i wyboru materiałów do wypożyczenia.