Uzyskano decyzję środowiskową (DŚU) dla rozbudowy istniejącej drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka o długości ok. 15 km. Zatwierdzony został także Program inwestycji dla tego zadania. W I kwartale 2022 r. GDDKiA planuje ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.  

Decyzja środowiskowa i zakres planowanych prac

Decyzja środowiskowa, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, posiada rygor natychmiastowej wykonalności. DŚU dotyczy rozbudowy S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka, polegającej na dobudowie drugiej jezdni. Aktualnie na tym odcinku S19 posiada trzypasmową jezdnię bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to  115 kN/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. 

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie m.in.: dobudowę drugiej jezdni, dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska, a także przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Węzły zlokalizowane na S19 posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy dlatego nie będą wymagały rozbudowy. Sumaryczna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,9 km.

W ramach inwestycji powstaną także nowe obiekty inżynierskie w tym:  estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym 1 z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. W ramach ochrony środowiska zostaną wykonane: cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych, zbiorniki retencyjne (13 szt. otwartych i 4 szt. zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

W Nienadówce droga poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy istniejącej drodze DW878. Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Zastosowane zostaną tam pale wiercone i nie będą stosowane walce wibracyjne. Wykonany też zostanie ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (strona wschodnia) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. 

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski (włączonej do sieci TEN-T) przekroju o minimalnych parametrach 2×2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu), a także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki rozbudowie będzie możliwość zwiększenia prędkości i komfortu jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu co przełoży się na mniejszą ilość wypadków.

Kalendarium

Umowę na wykonanie Koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej podpisano 15 maja 2019 r. z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. 19 listopada 2020 r. odbyło się łączone posiedzenie ZOPI i KOPI na którym przyjęto dokumentację Koncepcji Programowej. Po opracowaniu wariantu wynikowego uwzględniającego uwagi z posiedzenia ZOPI i KOPI, opracowane zostały materiały do wniosku o wydanie DŚU. Wniosek o jej wydanie został złożony 15 lutego 2021 r., natomiast decyzja została wydana 23 grudnia 2021 r.     

Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w formule Projektuj i buduj, co planujemy w I kwartale 2022 r. Prace budowlane przewidujemy na okres II kwartał 2024 r. – III kwartał 2026 r. 

Via Carpatia na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

W województwie podkarpackim kierowcy mają do dyspozycji prawie 76 kilometrów szlaku Via Carpatia, z których ponad 45 GDDKiA oddała tylko w tym roku. Pomiędzy Rzeszowem a granicą województw podkarpackiego i lubelskiego w budowie pozostał tylko jeden odcinek, Zdziary – Rudnik nad Sanem.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:   

  • 75,7 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Zdziary, Rudnik nad Sanem – Rzeszów Południe), 
  • 38,9 km – w realizacji (w budowie: Zdziary – Rudnik nad Sanem, w realizacji systemem Projektuj i buduj: Rzeszów Południe – Babica, Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla),  

•    53,9 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Babica – Jawornik i Dukla – Barwinek, na etapie 

      realizacji Koncepcji programowej: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Iskrzynia).