Foto źr. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

Rekomendację dofinansowania dwóch projektów na lotnisku Rzeszów – Jasionka zatwierdził Komitet Koordynacyjny The Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T). Oba projekty uzyskały uznanie w obszarze tematycznym „Dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej tzw. Military Mobility”.

Pierwszy projekt to budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy drogi startowej na odcinku 700 m wraz z infrastrukturą techniczną.

Przebudowa 700 metrowego odcinka poprawi znacząco jego nośność i zwiększy trwałość poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego. Taką samą nawierzchnię ma już modernizowana w 2013 roku część pasa startowego po stronie zachodniej. Natomiast droga kołowania o długości ok. 1240 m będzie miała na celu poprawienie zdolności operacyjnych lotniska w rejonie progu od strony wschodniej, a także zwiększenie przepustowości istniejącej drogi startowej.

Drugi projekt będzie obejmował przebudowę II etapu drogi startowej na odcinku 1800 m wraz z infrastrukturą techniczną.

Środkowa część pasa na długości 1800 m otrzyma także nową, wytrzymałą konstrukcję przeznaczoną dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Takie rozwiązanie w środkowej części drogi startowej pozwoli na jej optymalną eksploatację.

– Rekomendacja dla dofinansowania aż dwóch inwestycji to duże wyróżnienie dla naszego portu lotniczego i szansa. Właściwie pandemia jeszcze się nie zakończyła, a lotnisko stanęło przed kolejnym wielkim wyzwaniem przyjęcia setek samolotów z całego świata. Z tym zadaniem radzi sobie bardzo dobrze, ale ten proces pokazuje, gdzie jeszcze należy inwestować w naszą infrastrukturę lotniskową. To będzie ważny krok w rozwoju Jasionki. Za pomoc w staraniach o dofinansowanie również chciałem podziękować Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej – komentuje Władysław Ortyl.